Hafan

Ymgorffori Technoleg Gynorthwyol Electronig (TGe) mewn Gofal Cymdeithasol

Mae Technoleg Gynorthwyol Electronig (TGe) yn effeithio ar fywyd y rhan fwyaf ohonom.

Mae hyn yn amlwg ymysg staff gofal cymdeithasol, pobl sy’n defnyddio gwasanaethau a chynhalwyr drwy’r cynnydd yn y defnydd o’r rhyngrwyd, dyfeisiau symudol clyfar a theledu rhyngweithiol.. Mae i’w weld hefyd yn y defnydd cynyddol o TGe sydd wedi’i dylunio’n benodol i hybu lles ac annibyniaeth pobl, a gwasanaethau sy’n dibynnu ar fonitro o bell neu rith-fonitro (‘teleofal’) i ddarparu cymorth pan fo’i angen.

Dros y blynyddoedd nesaf, mae cefnogi’r defnydd ar TGe yn debygol o ddod yn rhan allweddol o ddarpariaeth gofal cymdeithasol. Mae angen i’r gweithlu cyfan fod yn hyderus a chymwys er mwyn sicrhau bod TGe yn gweithio’n effeithiol er budd y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau.

Mae’r gyfres hon o adnoddau datblygu’r gweithlu wedi’u llunio yn sgil ymgynghori helaeth ar draws y Deyrnas Unedig er mwyn cefnogi pob gweithiwr gofal cymdeithasol, cyflenwr a hyfforddwr technoleg gynorthwyol wrth iddynt gydweithio i ymgorffori TGe mewn gofal cymdeithasol. Mae’r adnoddau’n darparu argymhellion, gwybodaeth ac arweiniad ar ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a hyder y gweithlu.

Lluniwyd y dogfennau fel eu bod yn hawdd eu defnyddio ac yn ymarferol. Gweler hefyd y dudalen Dolenni ac Adnoddau i weld pecyn cymorth i ategu gweithredu, ynghyd ag astudiaethau achos ar ffurf fideo a ffynonellau gwybodaeth a chymorth i helpu i wireddu gweledigaeth y Strategaeth.

Y Weledigaeth

Erbyn 2019, bydd unigolion yn cael cefnogaeth gan weithlu gofal cymdeithasol hyderus, gwybodus a medrus, gan weithio’n greadigol gyda Thechnoleg Gynorthwyol Electronig i gefnogi eu lles, eu dewisiadau a’u hannibyniaeth.

 aqua-download
i gefnogi’r broses o ymgorffori Technoleg Gynorthwyol Electronig mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol.
 blue-download
i gefnogi’r broses o ymgorffori Technoleg Gynorthwyol Electronig mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol.
 purp-download
i sicrhau bod y Strategaeth a’r Setiau Gwybodaeth a Sgiliau’n cael eu defnyddio’n helaeth ac y gwneir y mwyaf o’u manteision.

Gwyliwch y fideo i ddarganfod pam y datblygwyd yr adnoddau a sut y gellir eu defnyddio.